Кешнашкахь кхеташо

Главная страница » Кешнашкахь кхеташо

Оьг1азлонах кхехка моха юхаетташ, амма х1окхул ч1ог1а оьг1азваханчу дех и гайта ца ваьхьаш, корта а та1ийна ладоьг1ура к1анта.