КъинтIера ялахьа, нана... » Нийсо-Дагестан
sitename
Курс валют предоставлен сайтом old.kurs.com.ru
Видео
Свежий номер газеты


КъинтIера ялахьа, нана...
13.01.2021 57 0 niyso

КъинтIера ялахьа, нана...

Общество
В закладки
Нана! Мел довха, хаза, хьоме, исбаьхьа, ламанан шовда санна, ц1ена, дагна там беш, дег1ана йовхо луш, мацалла, хьогалла йицйолуьйтуш, мел ч1ог1а хиларх, лазарна г1оле еш, дуьненахь йоккху хан сел мерза хоьтуьйтуш, дуьне а, 1алам а, ялсамане а, жоьжахате а- массо а х1ума кхоьллинчу вайн Дала даздина, аларца хаздина, чулацам шорбина, массо а стагана деза кхоьллина, дешица, детица, дезачу жовх1аршца кхелина, мел деза дош ду хьо! Нана! Сан дика нана! Мел чомехь хилар-кха ахьа хьайн куьйгашца кечбина кхача! Мел чаьммаза хуьлу-кха и, кхечо и кечбича!
Нана! Мел шийла хуьлу-кха, хьо ца хилча, мел малх кхетта  хиларх, х1ора дог1у де!
Мел еса хуьлу-кха, хьо ца хилча, тхо деха х1усамаш! Мел ч1ог1а оьшу хьо, дахаро човхийча, доьхна дог хьаста, хьоьх дагавала, къевллина, хьо мара а йоьллина, дуьненахь воллушехь, ялсаманин чам баккха, хьайн ховха куьйгашца айхьа хала кхиийна доьзалхо хьаста, бала байбеш, дагна синтем беш, г1айг1ано гатдинчу дагна г1оле еш!
Нана, ма эшара суна хьо х1инца а, со, д1аихначу сайн шерийн рог1алле хьаьжча, баккхийчарех ларалуш велахь а! 
Буьйсанан тийналлехь  суо висча, ма дукха 1а со хьо дагалоьцуш, хьан юьхь-сибат ойланашца хьоьстуш, ахь дийцинарг, хилларг, лелларг  дагаоьхуш !
Нагахь сан амалшца, леларца, сан вахарца тахана диканиг делахь, догк1еда со велахь, нахана товш  дерг соьгара далахь, дукхах долчу декъана  хьо ю-кха цунна бехкениг. 
-Дас аьлларг деш воцург стаг вац хьуна, к1ант, хьайн ден сий-пусар делахь, дас аьллачунна дуьхьал дош ма даладелахь! Йижаршца къинхетаме хилалалахь, лулахошца мерза хилалахь, нахаца тарлолахь, хьайн дас бечу хьехамашка дика ладуг1уш хилалахь, дахарехь хьуна оьшу дерг ду хьуна цо дуьйцурш,-бохуш, ахь соьга дина къамелаш диц ца дина хьуна ас. Да ц1ахь цахиларх,  сайн жималлина хьекъал ца  кхочуш, соьгара  цатовш дерг даьлча, ма тоара суна, ахьа  сайн дега суна  д1адуьйцур ду аьлча! Хьоьга и ца дийцийта, ма хьесталора со хьуна! Ма ч1ог1а 1амавора  ахьа со сайн миска да лара! 
Со хьуна санна, Дела а хуьлда хьуна реза, сан хьоме нана! Ма ийши суна сайн дахарехь ахь соьга дийцинарг, ахь суна 1амийнарг!
Сих-сиха схьаоьций, хьан суьрте хьоьжуш 1а со, хьо дагалоьцуш. Ц1ахь болчарна хууш а, ца хууш а, хьан коша т1е вог1ий, х1инца а хьоьга дагара дуьйцу ас, сайн бала хьоьга балхош, хазахетар хилла меттиг хилча, и хьоьга дуьйцуш. Хьо-м кхузахь хьо цхьаъ яц: хьол лакхахьа хьан к1ентан, сан, к1ант ву. Дуьненахь дукха ваха веана ца хилла и. Дала эхартана пайде войла и! Т1аккха хьо, юха-хьан нус, сан х1усамнана хилларг, цул сехьа-сан да, сан ваша…
Дала гечдойла шуна!
Ткъе кхоъ шо д1адаьлла хьо соьца йоцу… Х1ан-х1а, иштта ца олу ас! Хьо суна гуш йоцу: сан даг чохь-м хьо даима а ма яй! 
Ахь дийцара суна, хьан ден, ненан хьо цхьаъ бен ца хилла, олий . Дийцара, вайн къам махках даьккхина, Г1ум-Ази д1адуьгуш, хьайн дех, ненах хьо къастийча, ахьа лайнарг, айхьа царна сагатдеш яьккхинчу хенах лаьцна. Царна  даьккхина илли а дара хьан хьайн мукъамца олуш. Ма дукха ладег1на аса цу иллига, хьоьца цхьаьна, хьан б1аьргех оьхуш долу хиш гича, ца лалуш, со суо а воьлхуш…
Хьуна кхин ца гуш, Казахстанан аренгахь шайн 1ожалла т1еэцна, хьоьх хьоьгуш эхарта д1адирзина хьан къена да, нана. 
Х1етахь, цамгаро лаьцна, меттахь йолу хьо ц1ахь а юьсуш, со армехь волчу шарахь, хьуна сагатдина, айса яздина цхьадолу мог1анаш дагадог1у суна х1инца а. Хьуна лерина дара сан уьш. Хьуна-м со армехь вуй а ца хаийтира, ахь цаларна кхоьруш. Хьуна-м со Ростов-г1алахь доьшуш ву моттийтира оха: со армехь ца хилчхьана хьуна мегаш ма дарий!
…Шераш д1аэхарх, суна дагадог1у
Со вина и ц1енош, цхьа жима кор.
Цу коре а хиъна: «Сан к1ант!»- ахь бохуш,
Хийла со хьистина, ца дууш пхьор.


Цхьа илли дара хьан сих-сиха  олуш-
Даима сан даг чохь лаьттар ду и.
Къанделла да-нана гур дуй-те, бохуш,
Меллаша 1ийдалора хьан б1аьргех хи.


Х1етахь цу дешнаша 1овжийна кийра
Х1инца а шен чевнаш ерзаза бу.
Ца лаьа хьо гойла сел ч1ог1а г1ийла,
Со кхета, и хьуна хала хир ду.


Дуккха а баланаш вайн халкъо хьегна,
Мацалло, хьогалло ницкъ бина хийла.
Цундела сел ч1ог1а 1аьткъина дагна
Юьхь т1ехь хьан х1ора сиз, халонна дийлла.


Ца моттара кху тайпа вовшашна гур д у,
Ткъа сан ирс дуьненахь хьайчул сов хилла.
Сан нана, хьо хилча, хьан доьзал ирсе бу.
Цундела лаьа хьо дукха ехийла.


Хьан ц1арца ч1аг1деш, дош ду сан делла,
Даймехкан сий лардеш, сайн са д1адала.
Аттаниг дезарна со 1ехавелла
Ца гайта цкъа а, мел хиларх хала…  


 Х1етахь кху мог1анашка ерзийнера аса хьоьх лаьцна мел йина  ойла.  Суна моттара цу дешнашца аса хьоьга дерриг а дийцина, айса и байт т1ехь йолу кехат хьоьга, со цкъа отпуске а веана, юха арме д1авахча, хьалхарчу дийнахь яз а дина, ц1а доуьйтучу миноташкахь. 
Ма аьттехьа а ца хиллера и! Ма к1езга а, сан деган хьоьга йолчу йовхоне хьаьжча, шийла а яздина хиллера аса хьоьга и  кехат!
Маржа-я1, сан нана! Тахана, сайн доьзал хьалакхиъча, ма дарра хиъна-кха суна, ахьа тхо мел хала лелийна, мел хала кхиийна! Со вайн доьзалехь цхьайтталг1а, «лекъаш винарг» вара ма аларий ахьа. Сан кхо йиший, х1инца хьуна уллехь д1авоьллина волу сан цхьа ваший бен  ца дуьсуш, важа вежарий а, йижарий а д1а а боьхкина, царах эца ца кхиина йолу марзо тхуна т1е а хьажийна, ма дезаш кхебира ахьа тхо! Кхин х1умма а ца хилча, тоьар дар-кха ахьа сан вешига а, соьга а, соьл йоккхах йолчу йишига а дешийтар!  Цу халачу хенахь…
Хьо тхоьца йолуш а  наггахь дехара аса хьоьга, сайгара цхьа х1ума даьлча, сайна гечдар: г1алаташ соьгара а ма дийларий. Амма тахана а, дикка хан-зама цул т1аьхьа д1аяьлча, хиллачун, леллачун ойла мел йин а, дагахьбаллам бу-кха суна, хьо тхоьха д1акъастале сайна хьо т1аьххьара а къинт1ера ца яккхарна. Валлах1и, и 1алашо сан хилча а, даго т1е ма ца дитара, со а витина, хьо эхарта йоьрзур ю бохург!  Хьалха а ма ярий хьо, айхьа кхойтта шо к1елйисина меттахь доккхуш, цкъа цамгар ч1аг1луш, юха  г1оле  хуьлуш.
Дависа, схьаелира хьо х1инца! Ма дукха х1ума дуьйцур дара аса хьуна! Ма цхьаъ висина со, ма-луъу дагавала стаг а воцуш, сайн баланашца, сайн г1айг1анашца, сайн ойланашца…
Хьо тахана соьца яцахь а, доьху-кха аса хьоьга х1инца а: « Сан хьоме нана,  ялахьа суна къинт1ера!»  
 Бадруди   
МАГОМАДОВ

Автор:
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Я суна дага ца догIу-техьа?
— Нана, суна дагадогIу, со жима йолуш бердах яхана. Со чIогIа лазийна карийча, хьан йоьхна хьовзар. Буьйсана со, кагбина пхьаьрс лозуш йилхича, ахь суна юххе агIор а
Я суна дага ца догIу-техьа?
— Нана, суна дагадогIу, со жима йолуш бердах яхана. Со чIогIа лазийна карийча, хьан йоьхна хьовзар. Буьйсана со, кагбина пхьаьрс лозуш йилхича, ахь суна юххе агIор а
Ненанана
Ненанана
Ненанана
02.10.19 Общество
Ма доккха дозалла ду ненанана дуьнен чохь хилар, ма доккха ирс ду-кх цуьнан йовхоно хьоьстуш хилар. Цуьнан лелар, болар, амат-сибат, ма ша тайпа исбаьхьа хаза хуьлу-кх.
Ма хьегабайша ненан марзонах доьзал
Ножай-Юьртан к1оштара дуьйна, сайн мукъа де долчура, Соьлжа-Г1ала экскурсе веанера со. Массо меттехула гуо а баьккхина, цкъа ца даьллачу тайпанара самукъадаьлла,
Нана
Нана
Нана
23.01.19 Общество
Б1аьстенан дийнахь, суьйренца лечкъаргех ловза дуьйладелира бераш. Дуьххьара дагар дора цара,го а бой, шена т1ехь чекхдаьлларг гуо юкъара д1аволура.Гуо чекхбаьлча цхьаъ«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
все шаблоны для dle на сайте dletop.com скачать