Iалашбе нохчийн мотт!

Главная страница » Iалашбе нохчийн мотт!

М.Горькийн  цIарах йолчу гимназехь ненан меттан денна лерина урокаш, мероприятеш дIаяьхьира. Уьш кечъеш жигара дакъалецира гимназехь нохчийн мотт хьоьхуш болчу хьехархоша Баширова Наида Таджидиновнас а, Тухаева Зулай  Абдулбасировнас а.