«Шен бийца мотт боцург къам дац»

Главная страница » «Шен бийца мотт боцург къам дац»

Ненан мотт. Цуьнан маь1на. Иза 1амор, хьехар, доьзалехь, чохь-арахь бийцар.Оцу ладамечу г1уллакхна лерина тайп-тайпана мероприятеш д1ахьо Хасавюртовски хьехархойн колледжехь.